Hírek

Nagyszombat

Nagyszombat

A szent nagyszombaton az isteni test eltemetését, és a mi Urunknak és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak az alvilágba való leszállását ünnepeljük, mert ezek révén hívta vissza emberi nemünket a romlásból és így ment át az örök életbe.
Őrség, hiába őrződ a sírt, mert a sír nem tarthatja fogva magát az Életet!

böjt

Böjti eledel: egy falatka odaadás – 2017

Mi ez a nagy nyugalom ma? Az örökkévalóság királya, aki szenvedésével teljesíté az üdvgondozást, a sírban tölti a szombatját, új szombatot ajándékozva nekünk. Neki énekeljük tehát: Kelj föl Isten, ítéld meg a földet, mert te uralkodsz mindörökké, és nálad van a mérhetetlen nagy irgalom!

szentsír

Nagypéntek

Nagypénteken Jézus Krisztus szent, üdvösséges és félelmetes szenvedéseire emlékezünk, melye­ket önként vállalt magára érettünk: a leköpdösést, a korbácsolást, a pofo­nokat, a meggyalázást, a kigúnyolást, a bíborpalástot, a nádat, a szivacsot, az ecetet, a szögeket, a lándzsát és mindenek felett a keresztrefeszíttetést és a halált. Egyúttal megemlékezünk a vele együtt megfeszített, megtért gonosztevőnek a kereszten mondott, üdvösséget szerző vallomásáról is.

plastyenyica

Nagyheti és húsvéti szertartások

A Nagyboldogasszonyról nevezett Püspöki Székesegyház (Miskolc, Búza tér) negyheti és húsvéti kiemelt szertartásait, melyeket Orosz Atanáz megyéspüspök vezet, az alábbiakban közöljük.

előszenteltek liturgiája

Nagyszerda

Szerdán este az előszenteltek liturgiájával fejeződött be a miskolci székesegyházban a háromnapos böjti lelkigyakorlat.

Görögkatolikus Szemlélet Magazin

Szemlélet

Megjelent a Görögkatolikus Szemlélet Magazin húsvéti száma

pályázat

Tricentenáriumi pályázatok

A Sajópálfalai Görögkatolikus Parókia Rajzpályázatot, valamint Vers- és Novellaíró pályázatot hirdet a kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából.

Miskolci Gör.kat. Cigány Szk.

Megjelent a Cigány Szakkollégium újabb tudományos munkája

A Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium gondozásában megjelent a Lehetőségek című kiadvány. A most megjelent kiadványban dr. Vinnai Edina munkáját adják közre, aki már hosszú évek óta mentorként segíti a szakkollégisták tanulmányait.

Ferenc pápa

Ferenc pápa üzenete a 32. ifjúsági világnapra

II. János Pál pápa 1985-ben a katolikus egyházban virágvasárnapot egyben az ifjúság világnapjává jelölte ki. Ferenc pápa követve elődjei hagyományát, idén a 32. ifjúsági világnap alkalmából üzenetben fordul a fiatalok felé. Az idei ifjúsági világnapra, virágvasárnapra írt pápai üzenet témája: „Nagy dolgokat tett velem a Mindenható” (Lk 1,49).