Hírek

országos hittanverseny

Eredmények: Országos Hit- és Erkölcstan Verseny

2017. április 1-jén rendezték meg a döntőt Máriapócson.
Köszönjük a szervezőknek ezt a szép napot, és gratulálunk minden résztvevőnek az elért eredményéhez. Jövőre találkozunk ugyanitt!

Orosz Atanáz

Örömhírvétel Gyöngyösön

„Istennek semmi sem lehetetlen” – ezzel a gondolattal kezdte prédikációját Atanáz püspök atya a gyöngyösi kápolna ikonosztáz szentelésén. Az Istenszülő örömhírvételének ünnepén végzett liturgián ezt az angyali választ hangsúlyozta a közösség híveinek, kiemelve, hogy mindez egy elképesztően nehéz feladat vállalásakor erősítette meg a Szűzanyát.

kispapok

Országos Kispaptalálkozó Egerben

Az ország szemináriumainak papnövendékei tavaszi találkozójukon az Egri Főegyházmegye szemináriumában vendégeskedtek március 24-25-én.

Miskolc-Szirma

Nagyböjti templomi találkozások

Hely
Miskolc-Szirma, görögkatolikus templom
Időpont

Nagyböjt hétfőin 17.30-tól közös nagyböjti vecsernyére várjuk miskolci templomainkban nem csak a miskolciakat. A hatodik templomi találkozás helyszíne április 3-án a szirmai görögkatolikus templom.

MKPK

Közel-keleti keresztények megsegítése

Ahogy Szent Pál a korintusi testvérekhez fordul, és bátorítja őket, hogy nagylelkűen segítsék a jeruzsálemi, szűkölködő híveket, úgy a Szentszék a nagyböjti időszakban az ősi hagyományt követve április 2-án gyűjtést hirdet a templomokban a Közel-Keleten nehéz körülmények között élő keresztények javára.
A szentatya szavai szerint “mindannyiunk felelőssége, hogy a szolidaritás cselekedeteivel a reménység magvait elhintsük”. Az előző évi gyűjtés során a hazai katolikusok közel 59 millió forinttal segítették a szentföldi keresztényeket.

Görögkatolikus Médiaközpont

Rendhagyó tanóra Áder Jánossal

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke az edelényi Szent János görögkatolikus szakgimnáziumban a klímaváltozásról, a környezeti fenntarthatóság kihívásairól és annak társadalmi, gazdasági összefüggéseiről tartott előadást, rendhagyó tanórát március 21-én, melyről a Görögkatolikus Médiaközpont készített összefoglalót.

Görögkatolikus Médiaközpont

Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonja

Nagyböjt lelkiismeretes és következetes megtartása minden kereszténytől nagy lelkierőt és akaratot igényel. Anyaszentegyházunk egy sajátos szerkesztésű imádságot ajánl, hogy böjtölésre és bűnbánatra serkentsen.Talán ez a reggeli istentisztelet fejezi ki legjobban a bizánci egyház bűnbánati lelkületét. Elsőként Nyirán János fődiakónus ismerteti Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonját, a folytatásban pedig részlet hangzik el a szertartásból.

Krétai Szent András

Krétai Szent András bűnbánati kánonja

Hely
Miskolc, Nagyboldogasszonyról nevezett Püspöki Székesegyház (Búza tér)
Időpont

Minden évben egyszer, nagyböjt ötödik hetének szerda estéjén végzik a magyar görögkatolikusok a Krétai Szent Andrástól származó nagy bűnbánati kánont. A miskolci székesegyházban (Búza tér) 2017. március 29-én, 17.00 órakor kezdődik az utrenye szertartása, ennek keretében hangzanak el a bűnbánati kánonok. „Itt a bűnbánat ideje, én is hozzád sietek, Teremtőm, vedd le rólam a bűn súlyos bilincsét, és mint irgalmas, adj nekem bűnbocsánatot!” (Krétai Szent András bűnbánati kánonja, I. óda)